• Facebook
  • Instagram

Zvýšená ochrana katastrálního úřadu na Roatanu

 katastralni urad roatan

Podle vyjádření samotného starosty Roatanu Dorna Ebankse, se jeho hlavní pozornost soustředí na bezpečnostní opatření a stabilitu současného systému, který se používá na katastrálním úřadu. Předmětem jednání starosty s vedením úřadu,  techniky a právními poradci byla ochrana katastrálního systému proti zneužití interních úniků dat a informací o majitelích soukromých pozemků, řízená transparentnost a protekce proti vnější manipulaci. Jakékoli zneužití bude posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a předáno k posouzení místnímu prokurátorovi. To nám samozřejmě otvírá všem stejné možnosti ke koupi výhodného pozemku zde na ostrově.