• Facebook
  • Instagram

Nový propanový generátor zlevní elektrickou energii

reco roatan

Dlaší dobré zprávy z hlediska elektrické energie na ostrově Roatan. Finská nadnárodní společnost dostala za úkol podílet se na vyřešení problému s elekřinou na ostrově Roatan. Dosáhne toho vznikem nové elektrárny využívající propan.

Vzhledem k nárůstu turismu v posledních letech byla provedena studie, za kterou stojí finská společnost Wärtsilä, která má za cíl instalovat 28 MW elektrárnu využívající propan. Kapacita výkonu společnosti Wärtsilä v Hondurasu je okolo 500 MW, což reprezentuje 25 % národní kapacity.

Z prohlášení vydaného společností Wärtsilä:

„Wärtsilä se zavazuje dodat 28 MW elektrárnu Smart Power společnosti RECO (Roatan Electric Company) na ostrov Roatan v Hondurasu. Klíčová dodávka zahrnuje čtyři 34 SG-LPG motory běžící na propanu. Elektrárna bude doručena velice rychle a očekává se, že bude v provozu od prosince 2016.“

„Wärtsilä nabízí řešení v podobě čistější, spolehlivější a efektivnější elektrické energie pro zákazníky na Roatanu. Schopnost několikapalivového využití nám dává výhodu změny paliva v budoucnosti. Můžeme využívat propan, ethan nebo methan, záleží na dostupnosti a nákladech. To přímo pomůže snížit ceny pro spotřebitele,“ říká Richard Warren, viceprezident a generální ředitel společnosti RECO.

RECO působí na ostrovech Bay Islands nedaleko severního pobřeží Hondurasu, kde vzhledem k rostoucímu turistickému ruchu neustále roste poptávka po elektřině. Poskytováním spolehlivé dodávky energie pomůže nová elektrárna zajistit trvalé osvětlení pro turisty i místní obyvatele.

„Infrastruktura, důležitá pro import, skladování a manipulaci s propanem je relativně levná  a jednoduchá. To dělá z propanu atraktivní řešení pro karibské ostrovy a další místa bez přístupu k plynovodům,“ dodává Sampo Suvisaari, regionální ředitel společnosti Wärtsilä Energy Solutions. Jedná se o druhou propanovo-tepelnou elektrárnu, kterou společnost dodala během jednoho roku.

Instalovaná kapacita výkonu Wärtsilä v Hondurasu je přibližně 500 MW. To představuje asi 25 % z celkové kapacity země. Ve Střední Americe a Karibiku nainstalovaná základna společnosti Wärtsilä činí 4800 MW a globálně 60 GW ve 176 zemích.