• Facebook
  • Instagram

Možnosti vzdělávání dětí na ostrově Roatan

Většina cizinců tráví čas na Rotanu buď v rámci své dovolené nebo v důchodovém věku. Co když jste ale mladí a máte dítě / děti nebo ho plánujete mít a potřebujete, aby se kromě koupání v moři také vzdělávalo? O možnostech vzdělávání vašich ratolestí pojednává tento článek.

 

Skoly Roatan

 

Na Roatanu je mnoho mladých rodin z cizích zemí, které mají děti a vychovávají je zde. Určitě nebudete sami! Možnosti jsou v podstatě 3 - státní školy, soukromé školy nebo tzv. homeschooling.

Státní školy

Honduras nabízí vzdělávání zdarma do šesté třídy v rámci státních škol. Bohužel ale úroveň těchto škol je velice nízká a nedá se vůbec srovávat se vzděláváním v Evropě nebo USA. Kvalita učelů je na špatné úrovni a proto určitě tuto variantu pro české děti nedoporučujeme.

Soukromé školy

Naproti tomu soukromé školy jsou zde na dobré úrovni a pokud se rozhodnete pro jednu z nich, neuděláte chybu. Na Sandy Bay se nachází soukromá školka a škola s názvem Discovery Bay. Jedná se o koncept Montessori a výuka probíhá v angličtině. Tuto školu mohou navštěvovat děti od 3 let a výuka zahrnuje výrobu a umění, hudební výchovu, čtení, psaní, počítače a Španělštinu. Děti si mohou hrát také venku na čerstvém vzduchu. V létě zde probíhá měsíční tábor, kam mohou děti také docházet.

Další možností je škola Island Academy. Ta se nachází také na Sandy Bay a připravuje děti na budoucí nástup na vysokou školu.

V Coxen Hole najdete další soukromou školu s názvem Roatan Bilingual School. Nabízí koncept latinsko-amerického vzdělávání ve dvou jazycích - Angličtině a Španělštině. Je to nejstarší bilingvní škola na ostrově a má poměrně vysokou úroveň vzdělávání.

Ve French Harboru je škola s názvem Nuna Academy, ta má také dobrou pověst a nabízí vzdělávání od nejútlejšího věku. Klade důraz na týmovou práci a klade si za cíl vychovat nezávislé a zodpovědné mladé lidi. 

Další soukromé školky, školy a kluby budou určitě vznikat. Čím více lidí s malými dětmi se bude na Roatanu usidlovat, tím bude větší tlak na kvalitní vzdělávání. 

Homeschooling

Další variantou, jak vzdělávat své děti je tzv. domácí vzdělávání. Ať už se rozhodnete pro to, že budete své dítě učit sami nebo na to budete mít posilu. Domácí vzdělávání vychází z nejpřirozenější výuky v rámci rodinné, nebo kmenové komunity. Domácí vzdělávání bylo a je běžné na celém světě (například Japonsko, USA, Velká Británie atp.) V USA se podíl této formy vzdělávání v posledních letech výrazně zvyšuje, v roce 2016 bylo vzděláváno doma 2,3 milionu dětí. Děti, které se učí doma, chodí dvakrát ročně do české školy na přezkoušení. Učitelé ověřují, jestli umí vše co jejich vrstevníci, kteří nemají individuální vzdělávání. Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.

 

Pokud se rozhodnete vychovávat a vzdělávat své děti na Roatanu, neberte v úvahu jen úroveň vzdělání, ale také možnosti učit se cizí jazyky zcela přirozeně v bilingvním prostředí. Dále je obohatí přítomnost v jiné kultuře, pobyt mezi dětmi z různých poměrů, od těch úplně nejchudších místních, až po ty americké, bohatší. Nabídnete jim tím opravdu širokou škálu vjemů a budete je moci mnohem lépe připravit na skutečný život, ve kterém potřebují nejen kvalitní vzdělání, ale také soucit, sounáležitost s přírodou, schopnost komunikovat s různými národnostmi, poznávat různorodé kultury, podílet se na řešení problémů komunity, ekologických problémů, apod.