• Facebook
  • Instagram

Vysvětlíme kupní proces

Vnímáme jako povinnost vysvětlit každému klientovi celý proces nákupu nemovitosti.

Celý proces nákupu je vcelku jednoduchý a rychlý. Cizinci, jako fyzické osoby, mohou vlastnit až 3000 metrů čtverečních půdy, což je cca 0,74 akru půdy na jednoho investora. Pokud chcete koupit pozemek větší než 3000 metrů čtverečních, je zapotřebí si založit honduraskou společnost. Honduraská společnost se založí celkem jednoduše, za pomoci kvalifikovaného právníka. Pokud kupujete nemovitost v Hondurasu, je důležité mít všechny dokumenty týkající se nemovitosti v absolutním pořádku, s čistým trestním rejstříkem. Během procesu koupě vám pomůže kvalifikovaný realitní makléř, honduraský notář a právník, kteří zajistí hladký průběh prodeje a bezpečný převod. K dispozici je také pojištění nemovitosti. Více info o pojištění zde.
Momentálně doporučujeme založit honduraskou společnost každému, kdo chce na Roatanu investovat do nemovitostí. Jedná se o vyšší formu ochrany investora. Náklady na založení společnosti nejsou vysoké a celý proces je velmi rychlý a plynulý.​

Když se rozhodnete koupit nemovitost

Jakmile se kupující s prodávajícím domluví na ceně a finanční záloha je připsána na účet, dokončení nákupního procesu probíhá několika způsoby.
Nejjednodušší je, když se nakupující vrátí na ostrov pro předání nemovitosti a k podpisu všech listin osobně.
Další velmi častou alternativou je vytvoření plné moci kupujícím, kterou se pověří někdo jiný (zprostředkovatel, honduraský notář či právník) k uzavření celého procesu v zastoupení, jménem kupujícího.
Pokud se ke koupi nemovitosti vytvoří honduraská společnost, je běžné pověřit k uzavření procesu koupě někoho dalšího, kdo bude kupujícího zastupovat (podobně jako plná moc).

Uzavření kupního procesu

Právník sepíše honduraský protokol, který převede vlastnická práva na nemovitost od prodávajícího kupujícímu. Prodávající podepíše dokument a částka, za kterou se nemovitost prodá, je převedena prodávajícímu. Kupující nebo jeho zástupce podepíše stejný dokument, ve kterém souhlasí s podmínkami prodeje a přijímá svoji roli majitele nemovitosti. Právník tento dokument poté doručí příslušnému veřejnému katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí poté zapíše převod nemovitosti na nového kupujícího, což trvá obvykle několik měsíců. Právník následně doručí nový výpis z katastru nemovitostí kupujícímu nebo mu je doručen prostřednictvím mezinárodního kurýra.

Dodatečné náklady při uzavření kupní smlouvy - Closing costs

Kupující by měl počítat obvykle s 6 % z kupní ceny minimálně však 3.000USD, což je částka, která pokryje veškeré následné výdaje spojené s uzavřením kupní smlouvy a převodem nemovitosti. Mezi dodatečné výdaje patří především daně, které se platí honduraské vládě, dále kolková známka, daně za registraci, právní poplatky spojené s převodem nemovitosti a ostatní poplatky katastrálnímu úřadu. Pokud je založena honduraská společnost nebo je zažádáno o hypotéku či pojištění, mohou se objevit ještě další výdaje.

Dodatečné náklady prodávajícího

Prodávající je povinen zaplatit daň za prodej nemovitosti (v současnosti 4 %) ze zisku jeho nemovitosti. Tato daň se platí honduraské vládě.

Financování

Vzhledem k vysokým úrokovým mírám v Hondurasu při pořízení hypotéčního úvěru doporučujeme klientům využít levnější financování v České republice. Můžeme vám doporučit naše partnery v Čechách, kteří vám pomůžou zajistit nejlepší formu financování.